Celoslovenské kolo SOČ 2004

Nov 27 2004

Celoslovenské kolo SOČ 2004

Článok bol s menšími úpravami prevzatý zo školského časopisu Ružový slon. Jeho autorom som ja spolu s Kačenkou.

SSAG v Piešťanoch zastupovali “fyzici” (Lukáš Muchý, Andrej Pavlo a Jakub Faktor) a “programátori” (Ja a Mišo Ranostaj). 27.-30. apríla súperili v sedemnástich odboroch vždy dva projekty z každého kraja. V niektorých odboroch boli dokonca aj práce z Čiech.

“Prvý deň sme sa ubytovali, navečerali a išli sme na slávnostné otvorenie celej súťaže do domu umenia. Ten je krásnou ukážkou socialistickej architektúry – mohutná odporná stavba, v interiéri s neomietnutými panelmi, atď. Vypočuli sme si niekoľko príhovorov, prežili vystúpenie tanečných skupín a išli pozerať hokej…” takto stručne charakterizoval svoje pocity z celoslovenského kola MiPo.

Ďalší deň sa obhajovali projekty. V niektorých odboroch prebiehali vášnivé debaty (dejepis), v iných sa prezentovalo veľmi rýchlo (informatika). Večer bolo voľno, resp. diskotéka. “Dalo sa to využiť všelijako”, smeje sa MiPo. Výsledky boli vyhlásené až na druhý deň na slávnostnom ukončení opäť v dome umenia. Po sérii príhovorov prišli konečne na rad výsledky. V každej kategórii boli udelené tri prvé miesta a tri až štyri čestné uznania. MiPo s Mišom sa neumiestnili, ale česť SSAG zachránil Lukáš a spol. získaním spomínaného čestného uznania.

MiPo s Mišom to ale rozhodne nevzdali, veď tvrdia: “O rok sme tam zas…”

No responses yet

Leave a Reply