Chápete Gmail?

Okt 09 2006

Chápete Gmail?

Gmail je jedným z najpoužívanejších webmailov sveta. O tom nie je pochýb. Všimol som si však, že veľa ľudí nechápe jeho filozofiu. V Gmaili máte k dispozícii niekoľko adresárov, pričom v každom sa zobrazí určitý druh správ.

V Inboxe sa zobrazí príchodzia pošta. Po jej spracovaní, t.j. urobíte s ňou čo chcete (prečítate, odpoviete, prepošlete, vytlačíte atď.), kliknite na tlačidlo Archive. Vtedy sa správa presunie do adresára All Mail, v ktorom je všetka pošta. Systém zaručuje, že nezabudnete vybaviť žiadny e-mail. Čož sa vám pri adresárovom (triedenie do x adresárov) systéme stávalo často.

Inbox
Správy, ktoré vám prišli a ešte ste ich nespracovali.
Starred
Správy, ktoré ste označili hviezdičkou a tým im zvýšili dôležitosť.
Chats
Záznam chatu (aj z programu Google Talk).
Sent Mail
Odoslané správy.
Drafts
Koncepty
All Mail
Všetky správy, ktoré prišli aj boli odoslané.
Spam
Správy, ktoré boli označené ako spam. Po 30 dňoch sa automaticky vymažú.
Trash
Kôs. Rovnaký princíp ako kôš vo Windows. Po 30 dňoch sa automaticky vymažú.

No responses yet

Leave a Reply