Defragmentácia disku

Jan 15 2005

Defragmentácia disku

Pomocou defragmentácie disku sú súbory uložené do po sebe idúcich clusterov. Tiež dochádza k zoskupeniu voľného miesta, čo zabraňuje fragmentácii následne ukladaných dát.

Nástroj Defragmentácia disku nájdeme o Win XP (a predchádzajúcich verziách) v Start (Štart) > All Programs (Programs) > Accessories (Príslušenstvo) > System Tools (Systémové nástroje) > Disk Defragmenter (Defragmentácia disku).

Aby ste dosahli optimálny výsledok defragmentácie disku musíte dodržať podmienky:

  • Na disku musí byť aspoň 15% voľného miesta, aby bola deragmentácia úplná. Aj pri menšom voľnom mieste defragmentácia síce prebehne, ale nie je úplná.
  • Vyprázdnite kôš, pretože súbory vňom nie je možné defragmentovať.
  • Ukončite všetky spustené aplikácie. Otvorené súbory nebudú defragmentované.

Nástroje defragmentácia disku nedokáže defragmentovať nasledovné systémové súbory: bootsect.dos, safeboot.fs, safeboot.csv, safeboot.rsv, hiberfil.sys, memory.dmp a stránkovací súbor. Niektoré veľké súbory sa nepodarí defragmentovať na prvý pokus.

No responses yet

Leave a Reply