Firefox 2 v Ubuntu 6.06

Dec 01 2006

Firefox 2 v Ubuntu 6.06

Firefox 2 sa v zdrojoch pre Ubuntu 6.06 neobjavil, k dispozícii je iba vo vyššej verzii 6.10. Ak ho chcete doinštalovať do 6.06, pridajte pomocou textového editora (napr. sudo gedit /etc/apt/sources.list) do /etc/apt/sources.list nasledovné riadky:

deb http://mirror.randumb.org/darkmagez/repo dapper-darkmagez firefox2
deb-src http://mirror.randumb.org/darkmagez/repo dapper-darkmagez firefox2

Potrebné je aj pridať GPG kľúč pomocou príkazu:

wget http://mirror.randumb.org/darkmagez/repo/A3012FB3.gpg -O- | sudo apt-key add -

Aktualizujte zdroje:

sudo apt-get update

Počkajte, kým sa Firefox 2 sa objaví ako aktualizácie súčasnej verzie.

No responses yet

Leave a Reply