GigaCentrum 0.5

Mar 05 2005

GigaCentrum 0.5

Tak sa GC posunulo opäť o kročik vpred k finálnej verzii. Osobne k nemu mám prístup od verzie 0.4. Čo teda pribudlo?

Funkcia Drag&Drop funguje už aj v ostatných prehladačoch, t.j. Mozilla, Firefox, Opera 7.51. Drag&Drop umožňuje uchytenie správy myšou a jej pretiahnutie do zložky, pozrite si screenshot.

Medzi nie najštastnejšie novinky patrí menu pravého tlačidla myši. Po kliknutí pravý tlačidlom na správu, zobrazí sa menu umožňujúce s ňou rôzne operácie. Myšlienka je dobrá, ale v iných prehladačoch ako Intenet Explorer sa popritom zobrazí aj kontextové menu.

Poslednou novinkou je možnosť nadefinovať si štyri vlastné tlačidlá zobrazujúce sa v hornej modrej lište. Môžete tak jednoducho presúvať správy do iných zložiek, pridelovať štítok atď.

Poslednou dobou sa veľa diskutuje, či je lepší Gmail alebo GC. Gmail je svižnejši, rýchlejší a jednoduchší na ovládanie a obsluhu. Na druhej strane GC je ťažkopádnejšie, prehľadné a umožňuje viacej funkcií. Samotným rozhraním mi však viacej vyhovuje GC, možno je to spôcobené dvoj-ročným používaním mailu na Centre.

No responses yet

Leave a Reply