Klávesové skratky v internetových prehliadačoch

Nov 27 2004

Klávesové skratky v internetových prehliadačoch

V internetových prehliadačoch (browseroch) veľmi skratky nepoužívam. Podľa mňa najefektívnejšie je mať v pravej ruke potkana a ľavú ruku na klávesnici nasledovne:

  • Prostredník na tlačítku Home v prípade potreby s ním stláčam End a Page Up.
  • Ukazovák na Page Down, ak je treba na šipke hore.
  • Palec na šipke dole, doľava alebo doprava.
  • Malíček striedavo na Backspaci a Enteri.

Prečo je to tak vyplýva z nasledujúceho vysvetlenia klávesových skratiek.

Pozeranie stránok

Alt +
o stránku späť,
Alt +
o stránku dopredu,
Backspace
o úroveň vyššie (dá sa často použiť aj ako späť),
Esc
zastaví načítavanie stránky,
Ctrl + R alebo F5
obnoviť (znovu načítanie stránky).

Ostatné

Tab
posun medzi odkazmi, políčkami formulára alebo rámmi (frames),
Home
na začiatok stránky,
End
na koniec stránky
Alt + D alebo F6 alebo F8
presunie kurzor do riadku pre zadávanie adresy (nefunguje v Opere),
Ctrl + F alebo F3
vyhľadávanie.

Iba v Mozille a NN

Ctrl + U
zobrazenie zdrojového kódu,
Alt + E + X
v zobrazení zdrojového kódu vyhľadáva, ktorý píšete (iba Mozilla),
Ctrl + +
zväčší písmo (zoom in),
Ctrl + -
zmenší písmo (zoom out),
Ctrl + 0
normálne zobrazenie (Original size),
Ctrl + S
uloženie stránky.

Malá odbočka od klávesnice. V Opere existujú Mouse gestures – naviazanie akcie na pohyb myši. Napr. ak stlačím pravé tlačítko pohnem sa doľava ide o stránku späť. Znie to možno čudne, ale je to najlepšie zjednodušenie, aké som kedy v browseroch videl.

No responses yet

Leave a Reply