Klávesové skratky vo Windows

Nov 27 2004

Klávesové skratky vo Windows

Prečo nepoužiješ myš? Veď s ňou je to jednoduchšie! Pre mňa nie! Nie že by som sa s myšou nedokázal rýchlo hýbať, ale mne je ten potkan odjakživa nesympatický. Preto všade, kde sa to len dá, dávam prednosť klávesnici. Zase som sa nezbláznil – obrázky kreslím myšou.

Týmto príspevkom začína mini seriál o klávesových skratkách v mojich oblúbených i nenávidených programoch, ktoré som však donútený používať. Dnes začneme z najhorším – s Windowsami.

Skratky na prepínanie medzi oknami alebo ich minimalizáciu

Alt + Tab alebo Alt + Esc
Prepínanie medzi oknami.
Win + Tab
Vybranie okna. Po stlačení klávesy enter sa okno zobrazí.
Alt + F4
Zatvorenie okna.
Win + m
Minimalizuje všetky okná.
Win + Shift + m
Maximalizuje všetky okná.
Win + d
Zobrazí plochu.
Alt + medzera + x
Maximalizuje okno (anglické Windows), v českých (slovenských) je to asi m. Nie som istý.

Skratky pre prácu so schránkou

Ctrl + X
Vystrihnúť.
Ctrl + C
Kopírovať.
Ctrl + V
Vložiť.

Skratky pre spustenie okien

Win + e
Spustí Môj počítač.
Win + f
Spustí vyhľadávanie.
Win + r
Spustí Run (Spustiť).
Win + pause
Spustí System properties (Systémové nastavenia).

Skratky pre prácu v Prieskumníku alebo Mojom počítači

F2
Premenovanie súboru alebo adresára.
Backspace
Posun o úroveni vyššie (v adresárovej štruktúre).
Del
Vymazanie súboru.
Shift + Del
Vymazanie súboru bez uloženia v koši.
Alt + Enter
Zobrazí vlastnosti označeného súboru, adresára.

Označovanie textu alebo súborov a rýchly pohyb v texte

Ctrl + A
Označiť všetko.
Shift + šipka
Označenie textu (súborov) v danom smere.
Ctrl + Shift + šipka
Označenie textu v danom smere po slovách.
Ctrl + šipka
Pohyb po slovách v danom smere (samozrejme iba doprava alebo doľava).

Ostatné skratky

Ctrl + Z
O krok späť (undo).
Ctrl + Y občas tiež Ctrl + Shift + Z
Odvolať krok späť (redo).

To sú všetky, čo ma tak narýchlo napadli. Ostatné sú väčšinou nepotrebné. Z vyššie uvedených aktívne používam asi tretinu.

Dobrým spôsobom, ako si uľahčiť prácu je tiež naučiť sa kombinácie s klávesou Alt v určitých programoch. Napríklad viem, že po stlačení Alt + t + i + d vložím nový riadok do tabulky v českom Worde XP.

No responses yet

Leave a Reply