Komentáre v Bloxxy

Mar 04 2006

Komentáre v Bloxxy

Väčšina používateľov Bloxxy neupravuje šablónu komentárov. Na mysli mám hlavne časť identifikácia autora (meno, mail a web). Ak komentujúci zadá všetky údaje, tak výsledok vyzerá nasledovne:

1. Meno (WWW)

Osobne sa mi nepáči výsledok ak komentujúci nezadá mail, ale iba web. Všetko zostáva rovnaké, len chýba odkaz na mail. Zdá sa mi logickejšie, ak by sa v tomto prípade textom odkazu na stránku bolo komentujúceho meno.

Preto som využil ifovú konštrukciu šablónu a upravil ju nasledovne:

%bx_comment%
 <li id="komentar%bx_comment_id%">
 <h3><a href="%bx_comment_permalink%">%bx_comment_id%</a>.  // Poradové číslo komentára
 %bx_comment_ifemail%  // ak je vyplnený mail
  <a href="mailto:%bx_comment_email%">%bx_comment_author%</a>
 %bx_comment_ifweburl%
  (<a href="%bx_comment_weburl%">WWW</a>)
 %bx_comment_ifweburl_end%
 %bx_comment_ifnotweburl%%bx_comment_ifnotweburl_end%
 %bx_comment_ifemail_end%
 %bx_comment_ifnotemail%  // ak nie je vyplnený mail
 %bx_comment_ifweburl%
  <a href="%bx_comment_weburl%">%bx_comment_author%</a>
 %bx_comment_ifweburl_end%
 %bx_comment_ifnotweburl%
  %bx_comment_author%
 %bx_comment_ifnotweburl_end%
 %bx_comment_ifnotemail_end%
  – %bx_comment_date d. m. yyyy, h.min%.</h3>
 %bx_comment_body%  // text komentára
 </li>
%bx_comment_end%

Ak nie je vyplnený mail ani web.

1. Meno – 1. 3. 2006, 12.48.

Ak je vypnený mail.

1. Meno – 1. 3. 2006, 12.48.

Ak je vyplnený web.

1. Meno – 1. 3. 2006, 12.48.

Ak je vyplnený mail aj web.

1. Meno (WWW) – 1. 3. 2006, 12.48.

No responses yet

Leave a Reply