Nastavenie path vo Windows XP

Jan 11 2005

Nastavenie path vo Windows XP

V súvislosti s Unix Utils ma napadá jeden trik na uľahčenie práce. Spočíva v pridaní adresára so samotnými utilitami do path.

Ak si z čias DOS-u nepamätáte, na čo slúži systémová premenná path, tak vedzte, že sa v nej uchovávajú cesty k adresárom, v ktorých sa hľadajú spustiteľné súbory. Preložené do normálneho jazyka: ak napíšete napr. príkaz wget najskôr sa bude hľadať v aktuálnom adresári, ak ho nenájde, tak hľadá v adresároch uložených v premennej path (možno je to naopak).

Nastavenie nájdete: Control Panel > System > Advanced > Enviroment Variables > System Variables > Path. Tu môžete editovať jej hodnoty. Neodporúčam mazať hodnoty vytvorené systémom. Jednotlivé cesty k adresárom sa oddeľujú bodkočiarkou (;).

No responses yet

Leave a Reply