Nastavenie touchpadu

Máj 07 2006

Nastavenie touchpadu

Prvé dni používania Turionka mi komplikovala absencia stredného tlačidla myši. Koliečko mi nechýbalo, lebo na pravej strane je pás, ktorý slúži namiesto neho.

V nastaveniech myši (Start > Control Panel > Mouse) som na moje prekvapenie našiel záložku, ktorú v stolovom počítači nemám a to Device Settings. Keď kliknete na tlačidlo Settings otvorí sa okno Properties for Synaptics TouchPad V6.2.

Pod záložkou Tapping môžete nastaviť “klikanie” pomocou touchpadu a každému rohu nadefinovať určitú akciu (napr. o stránku späť/dopredu) či pridať stredné tlačidlo. Vďaka tomu je používanie touchpadu rovnako komfortné ako klasickej myši.

Virtual Scrolling nahrádza koliesko myši. Umožňujé ľahké rolovanie dokumentov vo vertikálom aj horizontálnom smere. Rýchlosť si samozrejme môžete nastaviť.

Za zmienku ešte stojí funkcia EdgeMotion. Po jej aktivácii sa pri dojdení na koniec touchpadu kurzor myši nezastaví, ale pokračuje ďalej definovanou rýchlosťou.

Samozrejme toto nie sú všetky funkcie či nastavenia, ktoré Synaptics TouchPad ponúka. Spomenuj som iba tie, ktoré používam a poznám.

No responses yet

Leave a Reply