Neotravujte návštevníkov zbytočnosťami!

Jan 28 2006

Neotravujte návštevníkov zbytočnosťami!

Často sa na webových stránkach stretávam so zbytočnosťami, ktoré ma iritujú.

Dobrým príkladom je web T-Mobilu. Často si jeho prostredníctvom zisťuje prevolané minúty. K tomu je potrebné zadať identifikačný kód (prvý obrázok).

Screenshot zadávania ID kódu

Po jeho správnom zadaní, sa ukáže tlačítko OK a informácia o správom uvedení kódu

Zbytočná informácia ohľadom správnosti kódu

Až teraz konečne uvidíte požadované údaje.

Požadované informácie

Ako je vidieť, prostredný (druhý) krok by sa mohol kľudne vynechať a návštevník by mal byť automaticky presmerovaný k požadovaným informáciám. Používateľ by mal byť o správnosti uvedenia kódu informovaný iba v prípade jeho chybného zadania.

No responses yet

Leave a Reply