Nero StartSmart

Feb 26 2005

Nero StartSmart

Ikona Nero StartSmart

Aplikácia StartSmart slúži ako rozcestník k programom, manuálom a k predvoleným kompiláciám.

Postupne si rozoberiem na čo slúži každá z orámovaných oblastí.

Screenshot Nero StartSmart 2

Prvá oblasť

Umožňuje spúšťanie súčastí Nero 6 a nápovedu.

Druhá oblasť

Všetky predvolené kompilácie a odkazy na funkcie programov rozdelené do šiestich kategórií:

Favorites
Niečo ako bookmarks známe s Internetových prehliadačov. Do tejto kategórie si môžete pridať obľúbené kompilácie.
Data
Kompilácie umožňujúce vytvárať dátové, bootovateľné, UDF, hybridné CD/DVD disky.
Audio
Umožňuje vytvárať hudobné CD, MP3/WMA CD/DVD, konvertovať hudobné CD do zvukových súborov, nahrávať zvuk atď.
Photo and Video
Vytváranie (Super) Video CD/DVD, Mini DVD atď.
Copy and Backup
Kopírovanie CD/DVD a zálohovanie súborov.
Extras
Vyčistenie CD-RW/DVD-RW, nofmácie o mechanike alebo médiu atď.

Tretia oblasť

Obsahuje štyri ovládacie prvky. Popísané sú v poradí zľava-doprava.

Zmena farby
Náhodne zmení farbu aplikácie.
Prepínač medzi štandardným a expertným zobrazením
Shová/zobrazí kompilácie, ktoré vyžadujú väčšie skúsenosti používateľa, napr. bootovateľné CD, UDF CD atď.
Nastavenia
Umožňuje nastaviť jazyk, upraviť vzhľad alebo správanie aplikácie. V tomto seriály sa budeme venovať práci s Nero Burning ROM (ďalej NBR), nie s Nero Express. Preto by som vám odporúčal si u každej (kde sa to dá) Úlohy (Task) nastaviť Otvoriť s (Open with) na NBR. Je to hlavne z preto, že v NBR máte väčšiu kontorlu nad napaľovaným CD/DVD.
Nero Product Center
Umožňuje zadať sériové číslo alebo nastaviť periodicitu kontroly nových verzií.

Štvrtá oblasť

Ak máte CD aj DVD napaľovačku, môžete si vybrať pre ktoré médium chete mať zobrazené kompilácie.

No responses yet

Leave a Reply