Používanie prehliadača

Nov 27 2004

Používanie prehliadača

Uvedomil som si (hlavne v škole), že veľmi málo ľudí vie používať prehliadače tak, aby si čo najviac urýchlili a zlepšili prácu. Popíšem štyri mnou najpoužívanejšie prehlidače – Mozillečku (moju milovanú), IE, NN a Operu 7 (predchádzajúce verzie nepoznám, možno bude fungovať aj tam). Mám ich všetky v anglickej verzii, tak ak nebude pasovať preklad sa nehnevajte.

Otváranie odkazov do nového okna

V jednom okne píšem mail a v druhom sa mi zatiaľ naťahuje ďaľšia stránka. V IE ho otvorím Shift + kliknutie na odkaz. V Mozille, NN a v Opere kliknutím kolieskom myši. Alebo kliknem pravým na odkaz a vyberiem otvoriť odkaz v novom okne (funguje vo všetkých prehliadačoch).

Nové okno sa otvára File (Súbor) > New (Nový) > New Window (Nové okno). V Opere je to bez stredného kroku. Klávesová skratka Ctrl + N.

Nečitateľnosť textu

Autori často definujú malý kontrast medzi farbou textu a pozadia. Preto sa môže text zle čítať. Dá sa to (väčšinou) obísť takto:

  • vyznačiť zle čitateľný text kurzorom myši,
  • Edit > Select All (Ctrl + A),
  • vypnúť štýly alebo si zapnúť vlastné,
  • definovať si predvolené pozadie alebo farbu textu priamo v prehliadači,
  • použiť bookmarklet.

Ďaľšou príčinou môže byť zle definovaná diakritika. Dá sa obvykle zmeniť vo View (Zobraziť) > Encoding (Kódovanie, Character Coding). Väčšinou sa používa Central European (Stredoeurópske) ISO-8859-2 alebo Windows-1250.

Posledná príčina, ktorá ma napadá je príliš malé písmo. Tejto problematike som sa už venoval.

Zrýchlenie načítania stránok

Poväčšine najviac dát pri prenášaní stránky tvoria obrázky. Ich vypnutím sa výrazne zrýchli načítanie. V prehliadači budú nahradené obdĺžničkami s textom z atributu alt. Ak si chcem nejaký obrázok predsa len pozrieť, kliknem naň pravým a potom na zobraziť (Show alebo Open Image). Obrázky sa dajú vypnúť nasledovne:

  • IE – Tools (Nástroje) > Internet Options (Možnosti siete internet) > Advanced (Upresniť) > Show pictures (Zobraziť obrázky).
  • Mozilla a NN – Edit > Preferences > Privacy & Security > Images > Do not load any images.
  • Opera – kliknúť na ikonku foťáku v vľavom hornom rohu tabu. Ak je prečiarknutý, neťahá žiadne obrázky. Ak je zobrazená len horná polovica, tak zobrazuje iba obrázky uložené v cache.

Zapnutie vlastných štýlov

Opera a IE umožňujú pripojenie vlastných súborov s definíciou kaskádových štýlov (možno aj Mozilla, ale neviem ako). Umožňuje to zväčšiť si písmo, definovať vlastný vzhľad k prezeraným stránkam atď.

V IE: Tools (Nástroje) > Internet Options (Možnosti siete internet) > Accessibility > User style sheet > Format documents using my style sheet > stačí už len zadať cestu k súboru.

Ikona foťáčiku v Opere 7.21V Opere: File > Preferences > Page Style > My style sheet > cesta k súboru. Potom treba prepnúť z Author mode na User mode vo View > Style.

No responses yet

Leave a Reply