Pracovné prostredie Nero Burning ROM

Mar 06 2005

Pracovné prostredie Nero Burning ROM

Nero Burning ROM spustíme buď pomocou StartSmart-u alebo priamo odkazov v Start > Programs > Nero > Nero 6 Ultra Edition > Nero Burning ROM.

Pracovné prostredie sa delí na štyri základné oblasti – kompiláciu CD/DVD, File Browser, menu a toolbar. Ich rozmiestnenie je viditeľné v screenshote.

Kompilácia CD/DVD zobrazuje adresárovú a súborovú štruktúru kompilácie. Tie sa sem presúvajú pomocou myši alebo klávesovou skratkou CTRL + 1 z File Browsera, ktorý zobrazuje obsah pevných diskov počítača.

Toolbar a menu myslím netreba špeciálne vysvetľovať, lebo zohrávajú klasickú úlohu:-)

No responses yet

Leave a Reply