Prevolané minúty a odoslané SMS na Today obrazovke

Apr 10 2007

Prevolané minúty a odoslané SMS na Today obrazovke

Screenshot stavu prevolaných minút

Odkedy som sa vártil na Slovensko ma začal trápiť počet odoslaných SMS za mesiac. Hľadal som teda strážcu mobilných výdajov.

Obľúbené fórum CE4You mi poradilo Phone Dashboard, ktorý síce všetci ospevovali, ale nepočíta SMS a stojí $15. Druhým výsedkom hľadania bol DK Today, pre istotu nešiel nainštalovať.

Po dlhom hľadaní som niekde našiel zmienku, že BatteryStatus, mimo iné, zvláda aj tieto funkcie. Super. Stiahol som a išlo sa na vec.

Po nainštalovaní zobrazuje iba stav batérie v percentách s ikonkou. Po podržaní stylusu nad ním, si otvorte menu. Choďte do záložky CallTimes a zaškrtnite čo potrebujete. Nastavte ešte čísla, ktoré nechcete, aby sa počítali (infolinky atď.) a deň fakturácie. Zobrazí sa počet prevolaných minúť za aktuálny deň, mesiac a počet SMS za mesiac.

Prvý riadok s batériou vypnete tak, že podržíte stylus na žltej šipke vľavo a ťapnete na Show Rows > Row 1.

Kliknutím na číselné hodnoty sa prepína medzi zobrazením prijatých, odchodzích a celkových hovorov.

Screenshot stavu batérie Screenshot betérie a prevolaných minút
Screenshot menu nastvenia zobrazenia riadkov Screenshot menu
Screenshot menu Screenshot menu
Screenshot stavu prevolaných minút

No responses yet

Leave a Reply