Skype s bluetooth headset v Ubuntu 6.06

Nov 25 2006

Skype s bluetooth headset v Ubuntu 6.06

Nedávno som si zadovážil bluetooth headset Microstar Free Talk FT200. S Motorolou MPx220 aj MDA Vario funguje jedna radosť. Najviac sa mi však páčila možnosť spojiť ho so Skypom.

 1. Nainštalujte bluez-utils a bluez-pin:

  $ sudo aptitude install bluez-utils bluez-pin
 2. Upravte nastavenia v /etc/bluetooth/hcid.conf na:

  • security user;
  • pairing multi;
  • pin_helper /usr/bin/bluez-pin;
 3. Reštartujte bluez-utils:

  $ sudo /etc/init.d/bluez-utils restart
 4. Načítajte btsco modul kernelu:

  $ sudo modprobe snd-bt-sco

  Ak chcete aby sa modul načítal po zapnutí počítača, pridajte snd-bt-sco na koniec súboru /etc/modules.

 5. Nainštalujte bluez-btsco, ktoré zabezpečuje funkciu headsetu v Linuxe:

  $ sudo aptitude install bluez-btsc
 6. Začneme párovať headset s počítačom. Pomocou nasledovnéo príkazu zistíme MAC adresu headsetu:

  $ hcitool scan

  Vypíše:

  Scanning ...
      XX:XX:XX:XX:XX:XX    Nazov zariadenia

  Namiesto XX:XX:XX:XX:XX:XX uvidíte adresu vašeho headsetu.
  Nadviažeme spojenie:

  $ sudo hcitool cc XX:XX:XX:XX:XX:XX

  Požiadame o autorizáciu:

  $ sudo hcitool auth XX:XX:XX:XX:XX:XX

  Párovanie je hotové.

 7. Zapneme spojenie s headsetom:

  $ btsco -v XX:XX:XX:XX:XX:XX
 8. Otestujeme funkčnosť headsetu nahraním a prehraním wav súboru:

  $ arecord -D plughw:Headset -t wav -f cd -d 5 test.wav
  $ aplay -B 1000000 -D plughw:Headset test.wav

  Prípadne iba prehranim zvuku pri prihlásení do Ubuntu:

  $ aplay -B 1000000 -D plughw:Headset /usr/share/sounds/login.wav

V Skype nastavte v menu Tools > Options > Sound Devices a Audio IN, Audio Out i prípadne aj Ringing nastavte na hodnotu BT Headset.

Pre výskušanie zavolajte uživateľovi Skype Test Call – echo123.

No responses yet

Leave a Reply