Slovenské diaľnice a špeciálne nový úsek D1

Jan 25 2006

Slovenské diaľnice a špeciálne nový úsek D1

Pred chvíľou som objavil zaujímavé dikusné fórum ohľadom diaľnic na adrese http://www.dialnice.info/. Obsahuje mnoho informácií nielen ohľadom slovenských cestách, ale aj zahraničných. Nevenuje sa len technickej stránke veci, ale ponúka aj riešenie a názory z ekonomického a ekologického pohľadu.

Novootvorený úsek Ladce – Sverepec

V piatok 10. decembra 2005 bol slávnostne ministrom dopravy SR Pavlom Prokopovičom otvorený úsek diaľnice D1 spájajúci Ladce a Sverepec. Nebudem sa rozpisovať o predražení, pať ročnom oneskorení a ostatných radostných správach sprevádzajúcich dokončenie stavby.

Pre mňa je veľmi prekvapujúci výsledok osemročného stavania. Po spomínanom úseku som v poslednej dobe išiel dvakrát. Viem, že ide o vysutú stavbu, u ktorej hrozí v zime nadmerné tvorenie námrazy, a práve preto by ošetreniu vozovky mala byť venovaná zvýšená pozornosť. Ovšem moje skúsenosti tome nenasvedčujú. Prvýkrát, cestou na Zimný slalom do Nitry bola diaľnica lesklá ako zrkadlo a včera cestou do Bratislavy sa síce neleskla, ale kĺzká bola dostatočne. Podotýkam, že som išiel rýchlosťou okolo 90km/h.

Nie som sám, kto si všimol, že diaľnica v tomto úseku ja výrazne úzšia oproti ostatným jej častiam, neporovnávajúc so zahraničnými diaľnicami.

Osobne som veľmi zvedavý ako bude premávka v tomto úseku vyzerať, hlavne z bezpečnostného hľadiska.

No responses yet

Leave a Reply