Synchronizácia: Meno a priezvisko u telefónov Nokia

Feb 05 2006

Synchronizácia: Meno a priezvisko u telefónov Nokia

Majiteľom Nokií je urči te známa chyba so zámenou meno a priezviska pri synchronizácii s počítačom (druhým mobilom). Pri posielaní vizitky/synchronizovaní sa v niektorých prípadoch vymení meno s priezviskom. Táto nepríjemná chyba sprevádza Nokie už od nepamäti. Nevyhla sa jej ani moja Nokia 6510.

Od rána spolu s kamarátom Googlom hľadáme jednoduché a prijateľné riešenie. Prelúskal som sa štvordielnym článkom o synchronizácii Nokií na Mobilmánii, aby osm sa nedozvedel nič. Celý článok by sa dal zhrnúť slovami: Meno s priezvisko sa občas zamení, všetci vieme prečo, ale nikto to nevie vyriešiť.

Objavil som aj šikovne vyzerajúce makro pre Outlook, ktoré pred synchronizáciou vymení meno s priezviskom a po jej ukončení údaje zase vráti na pôvodné miesto. Znie to skvele, ale s makrami (a ostatnými Mrkvosoftími vynálezmi) sa príliš nekamarátim, a teda som ho neskúšal. Môže fungovať skvele, ale nemusí…

Záchranou je export kontaktov (do Excelu)

Keď už som tápal, napadla ma stará osvedčená metóda – export ↔ import. Pozrite si celý postup aj s priloženými screenshotmi.

Pred úpravy si zálohujte všetky dáta uložené v programe Microsoft Outlook!

Export

Pohľad na kontakty v Outlooku
Vyznačené všetky kontakty
Označil som všetky kontakty v Outlooku (Ctrl+A).
Výber z menu Súbory
V menu Súbor kliknúť na Import a export….
Okno spreivodcu importom a exportom
Otvorí sa okno sprievodcu importom a exportom. Zvoľte Export do súboru a kliknite na Ďalej.
Výber formátu exportu
Ako výstupný formát zvoľte Microsoft Excel, pokračujte kliknutím na Ďalej.
Výber adresára určeného pre export
Vyberte Kontakty, ako adresár, ktorý chcete exportovať.
Zadanie cesty k súboru
Do poľa zadajte cestu (adresu) k súboru, do ktorého chcete exportovať všetky kontakty.
Posledný krok, klknite na Dokončiť
V polednom kroku stačí kliknúť na Dokončiť.

Samotná úprava

V predchádzajúcej časti sme exportovali všetky kontakty do súboru. Vytvorený súbor je potrebné otvoriť a editovať v programe Excel, prípadne v inom editore podporujúcom formát xls.

V súbore musíte vymeniť stĺpec obsahujúci mená so stĺpcom s priezviskami. V mojom prípade to bol druhý a štvrtý stĺpec. Následne takto upravený súbor uložte.

Import upravených kontaktov

Uistite sa, či ste si zálohovali pôvodné kontakty. Ak hej, súčasné vymažte a následne importujte kontaky s prehodeným menom a priezviskom.

Výber z menu Súbory
V menu Súbor kliknúť na Import a export….
Okno spreivodcu importom a importom
Otvorí sa okno sprievodcu importom a exportom. Zvoľte Import z iného programu alebo súboru a kliknite na Ďalej.
Výber formátu importu
Ako vstupný formát zvoľte Microsoft Excel, pokračujte kliknutím na Ďalej.
Zadanie cesty k súboru
Do poľa zadajte cestu (adresu) k súboru, z ktorého chcete importovať všetky kontakty.
Výber adresára určeného pre import
Vyberte Kontakty, ako adresár, do ktorého chcete importovať.
Importovať súbor
Stlačte bočné tlačidlo Pripojiť vlastné pole….
Pripojenie vlastných polí

Presuňte z ľavého do pravého poľa hodnoty, ktoré chcete pridať k synchronizácii. Štandardne chýbajú polia ako adresa, mesto, mail atď.

Posledný krok, klknite na Dokončiť
V polednom kroku stačí kliknúť na Dokončiť.

Veselo synchronizujte

Po absolvovaní predchádzajúceho strastiplného postupu môžete veselo synchronizovať svoju Nokiu s Outlookom.

Vrátenie kontaktov do pôvodného stavu

Ak po úspešnej synchonizácii chcete vrátiť svoje správne kontakty (meno a priezvisko na svojom mieste), stačí zopakovať postup od nadpisu Import (importovať) kontakty zo zálohy, ktorú ste si vytvorili a začiatku

Na čo Nokia stále čaká???

Veľmi by ma zaujímalo, čo bráni Nokii v definitívnom vyriešení tohto problému. V podstate ide asi o primitívnu programátorsku chybu, ktorá však zťažuje život skoro všetkým majiteľom telefónov Nokia.

P.S.: Chcem ešte podotknúť, že celý postup sa dá urobiť aj s iným formátom vyexportovaného súboru ako xls.

Zdroje

No responses yet

Leave a Reply