Text-indent vs. float v Mozille

Mar 14 2005

Text-indent vs. float v Mozille

Mozilla neinterpretuje vlastnosť text-indent na odstavec, ktorý začína obtekaným obrázkom. Opera a Internet Explorer však áno. Pochopiteľnejšie to bude z príkladu.

p {text-indent: 20px;}
p img {float: left;}

<p><img src="xxx.jpg" alt="XxX" />Bla bla bla bla bla</p>

Riešenie

Problém sa dá ľahko vyriešiť. Stačí obrázok vložiť do samostatného odstavca, ktorému sa nastavý obtekanie.

p {text-indent: 20px;}
p#img-left {float: left;}

<p id="img-left"><img src="xxx.jpg" alt="XxX" /></p>
<p>Bla bla bla bla bla</p>

No responses yet

Leave a Reply