Účet Administrátora vo Win XP

Jan 15 2005

Účet Administrátora vo Win XP

Na prihlasovacej obrazovke systému Windows XP sa uživateľ Administrátor štandardne nezobrazuje. Neznamená to, že neexistuje. Existuje, ale zobrazí sa:

  • Ak spúštate počítač v núdzovom režime.
  • Keď nie je žiadny iný uživateľ členom skupiny Administrátors.

Prihlásiť ako administrátor sa môžete, keď stlačíte v Logon obrazovke dvakrát Ctrl + Alt + Del.

Ak chete, aby sa Administrátor zobrazoval aj na prihlasovacej obrazovke musíte vykonať nasledovnú zmenu v registroch. Choďte do vetvy HKEY LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList. Kde, ak nie je, vytvoríte DWORD hodnotu s názvom Administrator a priradíte jej decimal hodnotu 1.

No responses yet

Leave a Reply