Usporiadať ikonky do mriežky (Mac)

Dec 18 2009

Vo Windows som si zvykol, že ikonky na plohe sa “prichytávajú” k mriežke. Proste nezostali tam, kde som ich pretiahol, ale posunuli sa tak, aby boli zarovnané do mriežky.

Na Mac-u mi toto dosť chýbalo. Až nedávno som si všimol (Mac Snow Leopard), že keď kliknem pravým na ploche, je v kontextovom menu položka Show View Options. V nej je nastavenie Arrange by a treba nastaviť Snap to Grid.

Snap to grip

No responses yet

Leave a Reply