Validné zanorenie zoznamov v XHTML

Mar 26 2005

Validné zanorenie zoznamov v XHTML

Vo validnom <ul> alebo <ol> zozname sa smú vyskytovať iba elementy <li></li>. Iba tie môžu obsahovať ostatné tagy!

Preto ak do neho chceme zanoriť ďaľší zoznam, musíme ho uzavrieť medzi tagy <li> a </li>.

Príklad

Zdrojový kód:

<ul>
 <li>Prvá položka
  <ul>
   <li>Prvá položka zanoreného zoznamu</li>
   <li>Druhá položka zanoreného zoznamu</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Druhá položka</li>
</ul>

Ukážka:

 • Prvá položka
  • Prvá položka zanoreného zoznamu
  • Druhá položka zanoreného zoznamu
 • Druhá položka

No responses yet

Leave a Reply