Vypnutie Autoplay vo Windows XP

Máj 07 2006

Vypnutie Autoplay vo Windows XP

Na Athlonkovi mám nainštalované Windows XP upravené v NLite. Celkom som si na ne zvykol. No na notebooku mám orginálne Windows XP Professional. Zo začiatku ma z toho išlo urvať. Najviac mi vadila avždy vadiť bude funkcia Autoplay u CD/DVD médií.

Dá sa vypnúť viacerými spôsobmi. Uvádzam spôsom bez zásahu do registrov.

  1. Choďte do Start > Run > napíšte GPEDIT.MSC.
  2. Zobrazí sa okno Group Policy. V ľavom paneli kliknite na Computer Configuration > Administrative Templates > System > Turn autoplay off.
  3. Prednastavené je Not configured.
  4. Nastavte Enabled.

Voľne preložené z Disable CD autoplay in Windows XP Pro.

No responses yet

Leave a Reply