Wikipedia upravila dizajn

Mar 19 2006

Wikipedia upravila dizajn

Od istej doby každý deň sledujem hlavnú stránku Wikipedie. Zaujímajú ma hlavne sekcie On this day, Today’s featured article a Today’s featured picture. Zauájímavostí nikdy nie je dosť.

Dnes Wikipedia zmenila rozloženie a farby hlavnej stránky. Bohužial nie správnym smerom. Používam rozlíšenie 1280*1024 a obsah sa mi nevojde na celú obrazovku, ale musím rolovať. V starom dizajne som nemusel. Nehovoriac o ľuďoch používajúcich menšie rozlíšenia.

No responses yet

Leave a Reply